Govor

Hvala predsjedavajući. Pitanje ministru pravde. Dakle, tražim informaciju šta je konkretno Ministarstvo pravde BiH