Govor

KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH Poštovani predsjedavajući, poštovano predsjedništvo, poštovani zastupnici, predsjedavajući Vijeća ministara. Odmah ću pročitati odgovor, imajući u vidu gore navedeno odgovor je sljedeći. Privredna društva u zemljama Evropske unije poslednjih godina najčešće ne koriste pečat u svom poslovanju, u smislu prethodno navedenog nadležni organ za registraciju vozila u cilju dokazivanja vlasništva nad vozilom dužan je cijeniti validnost dostavljenog dokumenta, uvažavajući pri tome način na koji je uređeno poslovanje u zemlji iz koje dolazi predmetni dokument. Napominjemo, da ukoliko se radi o elektronskom potpisivanju dokumenta, isto je uređeno Zakonom o elektronskom potpisu BiH „Službeni glasnik BiH“ 91/06. Vrlo jasno, hvala lijepo.