Govor

Imali su odgovor, ali tako si ih zbunio da ne znam hoće li sad, pa evo da vidimo hajde.