Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Ja imam pitanje Ministarstvu komunikacija i promete BiH, a koje glasi – Da li račun o prodaji vozila izdan na ime kupca vozila, a kojim se dokazuje vlasništvo u skladu s članom 6. Pravilnika o registraciji vozila, mora nužno sadržavati i otisak pečata privrednog društva ili firme koja vrši prodaju vozila u nekoj od zemalja Europske unije, iako u tim zemljama privredna društva ili firme pečat više ne koriste u svom poslovanju? Zašto postavljam ovo pitanje? Postavljam iz praktičnih razloga, jer imamo situaciju da firme iz Bosne i Hercegovine koje uvoze ili kupuju vozilo u nekoj od europskih zemalja prilikom kupovine od tih europskih firmi koje prodaju vozila dobiju elektronički obrađen račun koji u svom sadržaju nema otisak pečata. Kada bosanskohercegovačke firme izvrše uvoz, carinjenje i kada pristupe registriranju tog kupljenog vozila onda nadležni organ za registriranje vozila račun koji je elektronički obrađen bez sadržaja pečata ne priznaje. S obzirom da velik broj zemalja u Europskoj uniji, odnosno firme koje su registrirane u Europskoj uniji ne koriste pečat u onom obliku kako je to forma i oblik u Bosni i Hercegovini dovodi nas u situaciju da službenici koji rade na registriranju vozila ocjenjuju da li taj račun koji su dobile naše firme prilikom kupovine tog vozila može biti u skladu s članom 6. Pravilnika dokaz o kupljenom vozilu, odnosno dokaz o vlasništvu nad kupljenim vozilom, pa je, mislim, potrebno da nadležno ministarstvo razjasni ovu situaciju. Hvala.