Govor

Uvaženi predsjedavajući, gospodine Tegeltija, Vi ste dugo vremena bili član Vlade entiteta Republika Srpska u, izabrani ste u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ovdje ste izabrani krajem prošle godine za predsjedavajućeg Vijeća ministara, položili ste zakletvu na Ustav i zakone Bosne i Hercegovine. Vas ne obavezuju zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, prema tome ako nešto Vas može obavezati to su zaključci ovog Parlamenta i zaključci Vijeća ministara. Ako ste već pozivali državne službenike na taj jedan politički sastanak, zašto niste pozvali nekoga Matu, nekoga Iliju, nekoga Sulejmana, nekoga Suada, pa bi onda rekli da je to bilo zaista u skladu sa Zakonom o državnoj službi, profesionalno, Vi ste ciljano i birano pozivali državne službenike i doveli ih u takvu jednu nezavidnu podsituaciju i poziciju. Kada ste imali ekspoze rekli ste da nećete dozvoliti da Vijeća ministara BiH uvlačite u neke političke vode, ovo je bio čisto politički skup, kako da se vrši opstrukcija rada Vijeća ministara, kojeg već dugo vremena ne sazivate redovno i kako da se vrši opstrukcija rada ovog Parlamenta i smatram da je to jedno čisto, čist politički skup na kojeg ni Vi, niti državni službenici niste trebali biti prisutni. Hvala.