Govor

Hvala Vam lijepo. Gospodine Osmanoviću, Vaše putanje u principu sastavljeno je otprilike od dva pitanja i nekoliko konstatacija, zato ću ja pokušati da ga podijelim upravo to na dva pitanja i dvije ili tri konstatacije i da dam odgovor na ovo. Prvo po kom osnovu sam prisustvovao konsultacijama sa članom Predsjedništva, gospodinom Dodikom? Zaista nadam se niko ovdje ne misli da predsjedavajući Savjeta ministara treba nečiju odluku da bi razgovarao sa bilo kojim članom Predsjedništva BiH i održao sastanak. Nadamo se da niko ne očekuje da BiH ima takvog predsjedavajućeg Savjeta ministara ili ako još neko očekuje da će doći neko iz Republike Srpske i da neće biti na sastanku sa srpskim članom Predsjedništva onda mislim da ne možete naći takva dva čovjeka u Republici Srpskoj ili bar ne možete naći dvojicu koji mogu da pobede na izborima. Da li sam i na osnovu čega sam prisustvovao, naravno ako pogledate Zakon o Savjetu ministara jasno je definisana pozicija predsjedavajućeg Savjeta ministara i članova Predsjedništva, kao što se odazivam na pozive i razgovore druga dva člana Predsjedništva, tako je bilo i na ovome sastanku sa gospodinom Dodikom, srpskim članom Predsjedništva i ovo je bio zajednički sastanak, a nisu bile konsultacije moje kod predsjednika Dodika, već moj i njegov sastanaka sa ljudima koji su tamo zaposleni. Da li je zaposleni pozivani iz Kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara? Da, pozivani su iz mog Kabinete, jer sam ih ja pozivao. Pozivao sam ih da razjasnimo neke stvari, jer je bilo mnogo poziva u moj Kabinte kako će ljudi da reaguju. I zaista nadam se da niko nemisli da predsjedavajući Savjeta ministara nema pravo da poziva na sastanke te ljude. Nekoga koga koga imenujete, nekome kome odobravamo budžet, nikom kom odobravamo program rada i neko ko nam podnosi izvještaj o radu mora se odazvati na sastanak, tako se i najveći broj zaposlenih koji smo pozvali odazvali na ovaj sastanak. Što se tiče Vaših konstatacija, slažem se da državni službenici trebaju da budu nepristrasni i to je moj poziv uvijek i sad javno svim državnim službenicima da budu u svom radu nepristrasni, takav mi je bio poziv na tom sastanku koji smo imali. Konstatacija da se suzdržavamo od javnog iznošenja svojih političkih uvjerenja, apsolutno saglasan i sada pozivam sve zaposlene u Savjetu ministara, u institucijama, bilo koje od institucija da ne iznose javno svoja politička uvjerenja kada obavljaju svoje poslove, tako je to rečeno i na tom sastanku. I da, konstatacija da ne mogu slijediti instrukcije svojih političkih partija, apsolutno saglasan. Na tom sastanku koji smo organizovali predsjednik Dodik, kao predsjednik SNSD-a i ja kao član SNSD-a bilo je najmanje članova SNSD-a. Vi ste svjedoci da su tamo ljudi bili uglavnom ljudi koje ste vi u prethodnom sazivu imenovali, a znate da je ..../govornik se upozorava na vrijeme/... prethodnom sazivu Savjeta ministara članovi SNSD-a su samo mogli biti razriješeni dužnosti, a nikako imenovani, ali ovo nije bio razgovor političkih istomišljenika već ljudi iz Republike Srpske koji su imali zaključke Narodne Skupštine. Hvala vam lijepo.