Govor

Riječ dajem uvaženom zastupniku Osmanović, usmeno pitanje. Izvolite.