Govor

Hvala. Zastupnik Mektić, želite li komentar. Izvolite.