Govor

Gospodine predsjedavajući, članovi radnog predsjedništva, dame i gospodo poslanici, gosti, predstavnici medija. Dozvolite mi da kažem da je dobro što je poslanik danas obrazložio na koje se pozicije odnosi ovo o čemu on govori, jer na osnovu onoga što smo mi dobili nisam mogao da raspoznam šta je to problem, odnosno kakva se to sječa kadrova u bezbjedonosnim agencijama desila, kako je to rekao poslanik Mektić. Ono što želim da sada kažem na samom početku, nakon mog izvora za predsjedavajućeg Savjeta ministara veliki broj zaposlenih se javljao sa željom da razgovara sa mnom, uglavnom pripadnika srpskog naroda i mnogi od njih su dolazili, najveći broj dolazio je iz Ministarstva bezbjednosti. ... veliki sastanak održali su moji saradnici, neke i ja i svi ti zaposleni su govorili upravo o tome da je pozicija Srba u Ministarstvu bezbjednosti loša, da od osam pozicija koje postoje u Ministarstvu bezbjednosti, koje nisu ministar i zamjenik ministara, pripadaju samo dva Srbima i ukazivalo se na situaciju da je pozicija Srba u Ministarstvu bezbjednosti mnogo lošije nego, recimo, u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Naravno, ja sam to smatrao situacijom da je to stav zaposlenih i uglavnom onome ko ode i ja kada odem i svako od nas kada ode od svojih zaposlenih dobijete neke negativne komentare. Pokušavajući da provjerim ovo što je pitao poslanik Mektić, ja sam tražio od Ministarstva bezbjednosti da mi dostavi podatke, ja ću kratko pročitati šta su oni mene obavijestili, a ja Vama prenosim. Nacionalna struktura u Ministarstvu bezbjednosti, kao i u agencijama, odnosno upravnim organizacijam u sastavu Ministarstva bezbjednosti je identična od momenta imenovanja novog saziva Savjeta ministara do danas. Što znači da se ništa od 23. decembra nije pormijenilo u rokovodećim pozicijama u Ministarstvu bezbjednosti i agencijama u sastavu Ministarstva bezbjednosti. Ono što se desilo u Ministarstvu bezbjednosti jeste da je ministar bezbjednosti suspendovao dva pomoćnika ministra zbog vođenja krivičnog postupka Agić Samira i Stanić Radenka i na njihova mjesta dao ovlaštenja za provođenje konkursa i završetka procesa protiv jednog predstavnika, radi se o dvije dame, jedna je iz reda bošnjačkog, jedan iz reda srpskog naroda, tako da se zadržala pozicija srpska pod dva, dvije pozicije od ukupno osam pozicija u Ministarstvu bezbjednosti. Ovo o čemu govorite kad je u pitanju direktor SIPA-e, Vi znate da je direktor SIPA-e 04. decembra prije izbora Savjeta ministara napustio tu poziciju zbog isteka mandata, a u ovom trenutku u BiH postoji najmanje 20 agencija koje obavljaju funkcije direktora i zamjenika direktora da su im istekli mandati. Motivi zašto je gospodin Stanić otišao i napustio tu poziciju i to mjesto koje pripada srpskom narodu ja nikada nisam saznao i u dogovoru sa ministrom bezbjednosti, ministar bezbjednosti je predložio novog kandidata sa liste uspješno okončanog konkursa izbora direktora SIPA-e i predložio Darka Ćuluma za to mjesto. Na jednoj, na sjednici, izvinjavam se samo predsjedavajući, na sjednici Kolegija, koji čini moja dva zamjenika i ja, utvrđen je prijedlog da se imenuje gospodin Darko Ćulum za direktora SIPA-e i mnogo još pozicija vezano za kadrovsku politiku započetu u prethodnom sazivu ministara. Postignuta je saglasnost, nakon dva dana ministrica Turković je došla i rekla da Stranka demokratske akcije želi daljnje konsultacije vezano za kadrovska pitanja i od tada ne postoji saglasnost da se izvriši imenovanje direktora SIPA-e. Ponavljam, direktor SIPA-e je podnio ostavku i napustio prije izbora ovog Savjeta ministara. Hvala lijepo.