Govor

Hvala. Predsjedavajući Vijeća ministara, izvolite.