Govor

Hvala predsjedavajući. Nakon svih ovih diskusija, dakle, predloženo je nekoliko zaključaka koje ćete vi nama poslije dati na usvajanje, da li će se usvojiti ili neće to ćemo vidjeti, ali bih ja da podsjetim sve nas da smo mi 26.06. imali sjednicu o aktuelnoj situaciji u pravosudnim institucijama i na toj sjednici smo donijeli 11 zaključaka, konstruktivnih zaključaka. U tim, dakle, zaključcima smo zadužili Vijeće ministara i Ministarstvo pravde i članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, no međutim o realizaciji tih zaključaka nema ništa devet mjeseci je prošlo, smatram da su neki od ovih zaključaka da je makar pokrenuta procedura njihove realizacije možda mi danas ne bismo bili ovdje i uopšte raspravljali o ovoj temi. A takođe se bojim da će i ovi današnji zaključci završiti kao i ovi negdje nerealizirani, pa ćemo se nakon možda pola godine ili godinu ponovo naći ovdje i raspravljati o istoj temi. Ja vas zaista pozivam na odgovornost, ja sam i usmenim putem postavila pitanje Kolegiju Predstavničkog doma – ko je zadužen za praćenje realizacije zaključaka koje donese ovaj Dom i prijedloga i zašto nisu realizirani, zašto treba ovoliko vremena i na koji način da pokrenemo vas, nas ili ljude koji se spominju u ovim zaključcima da krenu s radom? Dakle, smatram da je puno devet mjeseci da se ništa nije napravilo, pa između ostalog i ova komisija istražna koju je kolega Arnaut predložio. Dakle, dokad ćemo raditi na način da nešto usvajamo, da zaključci završavaju u ladicama ili možda kod onog mačka koji se nekoliko mjeseci spominje u ovom Parlamenut. Ja zaista smatram da je to krajnje neodgovorno i s naše strane, jel' smo samim tim dokazujemo da smo i mi djelimično odgovorni za situaciju u pravosudnom sistemu zato šte ne reagiramo. I ovaj, kao što kolega Begić reče, dosta pitanja je već postavljeno, ja bi samo zamolila predsjednika VSTV-a na komentar ovdje nama svima o aferi „Potkivanje“ s obzirom da je i ona izazavala frustaracije među građanima i njihovo nepovjerenje u VSTV i pravosuđe, ako može Vaš komentar na kraju. Hvala.