Govor

Pa ja mislim da je formiranje istražne komisije u suštini jedan od mehanizama parlamentarnog nadzora upravo našeg Parlamenta i da je jedan od najboljih mehanizama u kojem kao privremena komisija možemo o svim ovim stvarima o kojima danas diskutujemo mnogo konkretnije razgovarati i uputiti na određene zaključke. A ono što Vi pitate, pa mi smo tada usvojili zaključak većinom glasova to je za, to je nesporna odluka Parlametna koje je donešena prije više od osam mjeseci, u kojoj jasno kaže – osnivanje privremene istražne komisije Predstavničkog doma čiji će ciljevi biti da istraži stanje u pravosudnim institucijama u BiH s posebnim osvrtom na sposobnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, da učestvuje u procesima neophodnim na putu BiH ka članstvu u EU. Vjerujte kolega Lovrinoviću, iz iskustva koje sam lično imao u Parlamentu Republike Srpske ovo su vrlo korisne stvari, kada na bazi jedne komisije razgovarate o stanju, u ovom slučaju u pravosuđu i ni u kom slučaju ne može uticati na ono o čemu ste Vi govorili, ja mislim da je to kvalitet Parlamenta, da je naša obaveza, da je naša dužnost da na taj način pokušamo kroz parlamentarne procedure u skladu sa Poslovnikom, u skladu sa Zakonom o parlamentarnom nadzoru izaći pred ovaj Parlament sa nečim što će biti vrlo konkretno, vrlo precizno. Imamo ozbiljan problem, ne funkcioniše stanje u pravosuđu, pa to su svi svjesni, to je postala jedna takva politizacija koliko god mi imamo pravo da govorimo kao političari, ja mislim da ljudi u pravosudnom sistemu BiH nemaju pravo da sebi dozvole da pričaju određene stvari koje apsolutno nisu u obimu njihovog posla. Oni trebaju dati odgovor na pitanja ..../govornik se upozorava na vrijeme/... konkretno, koliko su uradili, zašto se čeka i šta je to moguće uraditi po pitanju zaključaka koje smo sami usvojili.