Govor

Ne može, ne može, treća je, treća je. Branislav Borenović, ispravka krivog navoda. Ne može stvarno.