Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dakle, vrlo kratko, referiram se na ono što je gospodin, kolega Arnaut rekao, dakle na sve se poziva, na Poslovnik, na Ustav, osim na Zakon, recimo, o VSTV-u i Sudu i pitanje je jesmo li mi mogli po zakonu formirati istražno povjerenstvo. Dakle, samo se na to ne poziva, a podsjetiću ga da mi ni izvješće nismo ovlašteni da prihvaćamo, nego primamo k znanju. Prama tome pitanje je šta se htjelo sa tim istražnim povjerenstvom, jesmo li zakonito ga mogli uopće donijeti? Ja sam tad glasao protiv toga, mislim da nismo, a u Poslovniku se radi o tijelima, radnim tijelima Parlamenta ili je bar taj zaključak trebao biti jasniji čime će se to povjerenstvo baviti, hoće li ono razgovarati sa međunarodnim stručnjacima, ili ne znam već s kime, o stanju u pravosuđu, pa ok, ili je se mislilo ući tamo u predmete, u sudove, u postupke, u odluke VSTV- a, ne znam što se mislilo s tim. Dakle, na sve se pozivao osim na ono imamo li mi to pravo donijeti ili nemamo.