Govor

Hvala predsjedavajući. Dakle, mi ovu raspravu danas vodimo gotovo devet mjeseci nakon što smo kao Dom formirali istražnu komisiju čiji je primarni zadatak bio da istraži stanje u pravosuđu sa posebnim osvrtom na sposobnost naše zemlje za EU integracije u tom svjetlu. Formirali i imenovali članove te komisije u skladu sa zaključkom koji je ovaj Dom usvojio. Zašto je poseban akcent bio na EU integracije? Zato što smo taj zaključak usvojili 26. juna, a mjesec prije usvajanja tog zaključka Evropska komisija je izdala svoj izvještaj, koji je ukazao na ogromne probleme u pravosuđu BiH, precizno identifikovao sistemske pogreške u pravosudnom sektoru i koji izvještaj, odnosno nalazi iz kojeg izvještaja predstavljaju ogromnu prepreku za put naše zemlje ka EU. A ko postupa po preporukama EU, odnosno Evropske komisije? Pa upravo ovo tijelo, Parlament primarno. A preporuke Evropske komisije se ne lome preko koljena, njima se pristupa sistemski, ozbiljno i institucionalno, na kraju krajeva kao što svjedoče zemlje iz našeg okruženja koje, neke od kojih su sada članice EU, neke od kojih su na jako dobrom putu, puno boljem nego mi, sve one su ovakvim preporukama pristupile baš na ovaj način kako sam rekao, sistemski, ozbiljno i institucionalno. E sad da bi problem riješili na takav način mi ga trebamo prvo potpuno istražiti, njegovu prirodu, pozadinu i razloge i najefikasniji mehanizam koji ovaj Parlament ima na svom raspolaganju je provođenje istrage. Dakle, pazite šta kaže Poslovnik, ali prije toga da podsjetim da je Poslovnik ustavna kategorija. Dakle, u Dejtonskom ustavu u članu IV koji se tiče Parlamentarne skupštine BiH precizno stoji da će svaki dom usvojiti svoj poslovnik o radu. Tačka, nema dalje, nema restrikcija, samo naredba, dakle, naše pravo i obaveza da usvojimo svoj poslovnik o radu. A naš Poslovnik o radu, član 39. kaže – da komisija, a podsjećam i osnovali smo privremenu istražnu komisiju, komisija može provesti javna ili zatvorena saslušanja samostalnio ili sa drugim nadležnim komisijama, pozivati i saslušati svjedoke iz bilo koje institucije u BiH i može od njih zahtjevati da odgovore na sva ispitivanja, iznesu sve činjenice i informacije, kao i one koje predstavljaju tajni podatak, pokrenuti pitanje odgovornosti za ne odazivanje pozivu, davanje lažnih ili netačnih izjava komisiji pod zakletvom, zahtjevati izvještaj od bilo kojeg izabranog i imenovanog zvaničnika, službenika ili institucije, zahtjevati pomoć revizora, te zatražiti pomoć nezavisnih stručnjaka van institucija u BiH. E sad vidite, danas smo čuli da ovdje nemamo dovoljno ekspertize u ovom Domu. Upravo zbog toga i postoje, ukoliko je to problem, ukoliko se to pojavi kao realan problem, imate ovu tačku f) koja kaže – da istražna komisija može zatražiti pomoć nezavisnih stručnjaka van institucija u BiH, profesora itd. I sad se postavlja pitanje, zašto mi ovdje devet mjeseci kasnije raspravljamo o ovom pitanju kad je devet mjeseci komisija mogla i trebala raditi, ali nije zato što iz jednog jedinog razloga što dan danas devet mjeseci kasnije još uvijek nije sazvana konstituirajuća sjednica, a prema ovom Poslovniku jedini nadležan za sazivanje konstituirajuće sjednice bilo koje komisije je sekretar Doma. Ako sekretar Doma to ne uradi niko od nas bez obzira što smo poslanici nema ovlasti da to uradi, osim da promijenimo Poslovnik. Ovaj, prema tome, mi ovdje imamo, ne znam, pet, šest zaključaka, koje je predložio gospodin Osmanović, kako sam dobro shvatio, ispred Kluba SDA. Međutim, pogledajte sadržaj, šta se s njima postiže? Oni su u potpunosti deklarativne prirode, skreće se pažnja, citiram – skreće pažnja, smatramo svrsishodnim, dostaviti statistiku itd. A ja već četiri puta nudim, kolega Borenović je ustvari, ovaj, par puta, ja par puta, dakle nudimo isti zaključak koji kaže – Predstavnički dom zadužuje sekretara Doma da u roku od 10 dana od dana usvajanja ovog zaključka sazove konstituirajuću sjednicu privremene istražne komisije Doma koja je osnovana zaključkom na 2. hitnoj sjednici, održanoj 14. i 26.06.2019. godine i čiji su članovi imenovani na osnovu i u skladu sa navedenim zaključkom. I četiri puta ovakav prijedlog pada, četiri puta, Adil Osmanović je deset glas SNSD-a, ja to uporno ponavljam i neću prestati zato što referiram se na ono što je jednom gospodin Radmanović rekao, da nemaju taj deseti glas za entitetsko glasanje, imate ga u gospodinu Osmanoviću, zaboravili ste na njega. Nadam se da ne vršite etničku diskriminaciju, jer on će vam tako nešto vrlo zamjeriti, je li. Prema tome, ovaj, nas jedan broj poslanika je uputio ovaj prijedlog zaključka ponovo sada u proceduru, on je siguran sam podijeljen. I da budem jasan, još jednom, istražna komisija treba upravo da radi profesionalno, temeljito svoj posao. Istražna komisija treba da sagleda stanje u potpunosti, da sasluša prije svega profesore iz pravne oblasti, da se konsultuje sa ekspertima međunarodnim iz Evropske unije, iz međunarodnih institucija poput OSCE-a, Transparensi internešenela koji su odgovorni za ovu oblast. Da na osnovu toga identifikuje razlog problema, dakle imamo ovdje kolege koji kažu na koja istraživanja se pozivate, pa im se objasni. Evo ja se pozivam na preporuke Evropske komisije, pozivam se na Pribeov izvještaj, koji su identifikovali zaista strukturalne probleme, a na nama je da ih riješimo. Dakle, isključivo je na nama da ih rješimo, na Parlamentu, ako ih Parlament ne riješi nema naprijed ka EU. Mislim, izuzetno jednostavan problem, koji nije jednostavno riješiti, i neće se sigurno riješiti na osnovu pet, šest zaključaka deklerativne prirode koje danas ovdje imamo. On se isključivo može riješiti kroz sistemski pristup, kroz institucionalni pristup, kroz pristup koji je ne samo dozvoljen, nego i naložen po Poslovniku. I ukoliko mi to ne uradimo, jel' podsjećam još jednom da je formiranje te istražne komisije eksplicitno i vrlo jasno su pozdravile Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Misija OSCE-a u BiH. Prema tome bilo kakvo dalje odbijanje da se ova istražna komisija stavi u funkciju, da radi svoj posao, da riješi ove probleme će biti signal Evropskoj uniji da mi, barem mi kao Parlament nismo zainteresovani za rješavanje tih problema, a kad tome još dodate sve ove silne blokade i brojne druge stvari, pa nemojte se čuditi onda ako ostanemo jedina zemlja van EU, al' čiji će građani maltene svi biti u Evropskoj uniji. Prema tome, ja pozivam kolege da ozbiljno shvate ovo pitanje, da se usvoji ovaj zaključak da ne bi imali upravo, između ostalog da izbjegnemo ovakve sjednice gdje postoji mogućnost za, kako je kolega rekao, cipelarenje, jer to nije svrha, svrha je da se nešto uradi. A istražna komisija, odnosno Parlament kroz takvu istražnu komisiju i naravno svi nalazi komisije će u konačnici biti ne samo dostupni Domu, nego će ih Dom trebati ratificirati, odnosno usvojiti. Tako da pozivam kolege da se zaista uozbilje, da prihvate ovaj zaključak, da se ne bave deklarativnim pitanjima, već da počnemo suštinski raditi. Hvala vam.