Govor

gdje je gospodin Stevandić umjesto, da kažem tako, ispravke krivog navoda isto održao nama predavanje ovdje o korona virusu itd. I onda je govorio o diplomama i govorio da diplome treba pod obavezno istraživati jel' taj ko u mladosti počini kriminal sa diplomom počinio je, ovaj, počiniće sve u životu. A na prošloj sjednici bila je inicijativa Mirjane Marinković-Lepić o provjeri diploma u institucijama BiH i Vi glasali protiv.