Govor

Hvala gospodine Radmanoviću. Kada je u pitanju ova tematska sjednica moram reći, ovaj, da je nekada postojala Nezavisna pravosudna komisija koja je, nažalost, prestala sa radom krajem marta 2004. godine. Kad kažem nažalost, kažem iz razloga što su oni pored tih sekretarskih zadataka imali zadatke da se bave i disciplinskim postupcima. Da bismo pokazali ozbiljnost i da mi ovdje kao poslanici ne bi predstavljali sudije, ja lično smatram, da je nama potrebno da se formira disciplinska kancelarija i disciplinski tužilac, pa prije nego što se mi usudimo da u najvišem domu govorimo da su predstavnici VSTS-a, tužioci, sudije, bahati, bezobrazni i da učestvuju u aferama, a da pritom nismo definisali šta je afera, da pritom nismo prikupili dokaze da nemamo argumente i da je predmet van svake razumne sumnje i te kako bismo se ovdje ponašali mnogo odgovornije i mnogo zrelije. Nama je neophodan sistem odgovornosti, a da nam je neophodan sistem odgovornosti govori i činjenica na koji način diskutujemo i kako se bahato i slobodno ponašamo kada pozivamo na razne stvari kao što je odmazda. Ako želimo iskreno da uradimo nešto za ovu našu zemlju nećemo praviti ovdje predstave za građane, jer ovo danas je pričaj mi priče, sutra je sve isto. Šta ćemo mi to uraditi konkretno? Evo zamjenićemo gospođu Tadić sa nekom Anom tamo, nije bitno, i šta se desilo. Da li je jedno lice dovoljno ili svi, evo kompletan VSTS kad se zamjeni, da li smo mi suštinski nešto promijenili? Nije do ljudi, do sistema je, a taj sistem treba mi da uredimo. Znači da je do nas i smatram da mi ovdje ili nemamo dovoljno hrabrosti ili ne želimo da iniciramo uređenje koje bi zaista bilo po volji svih građana i u interesu svih građana BiH. Tako da, za mene lično, je ovo korištenje vremena za politikanstvo. Koliko se ovaj Dom zloupotrebljava, koliko se sve svodi na lične interese, koliko smo se drznuli da mi radimo po onoj – kadija ti sudi, kadija te i tuži, govori činjenica da je jednom od naših kolega potvrđena optužnica za visoku korupciju i da ga očekuje suđenje, te da je isti išao u sud da se izjašnjava o potvrđenoj optužnici i samo par dana poslije toga u ovom Domu se pojavio Prijedlog zakona, po hitnoj proceduri, o prestanku mandata članovima VSTS-a. E sad vi meni objasnite zar to nije pokušaj pritiska na članove VSTS-a, zar to nije uticaj zakonodavne na sudsku vlast? Evo neka mi objasne svi ovi vrli pravnici, a vjerujem da će i članovi VSTS-a i tužioci da mi o tome kažu zar to nije pokušaj uticaja. Ja smatram da niti su svi političari korumpirani, niti su sve sudije i tužioci korumpirani, svako nosi svoje breme, ovo što se ovdje pokušava uraditi je čisti pokušaj uticaja na sudsku vlast što nema apsolutno nigdje. Zakon o VSTS-u Bosne i Hercegovine član 20. stav (4) kaže – da na poziv Parlamentarne supštine ili drugog organa predsjednik ili ovlašteno lice će na sjednici obrazložiti izvještaj i odgovoriti na pitanja poslanika, kroz raspravu mogu se dati izvještaji, ocjene, sugestije i prijedlozi koji ne osporavaju samostalnost VSTS-a. Pošto stalno govorimo o Venecijanskoj komisiji, Venecijanska komisija je eksplicitno rekla da predsjednik VSTS-a ne mora da se pojavi u Parlamentu i da je to stvar njegovog ličnog izbora. E sad, to toliko što se tiče ove teme, a ja imam određena pitanja za gospodu goste. Zanima me, da li vi uopšte možete da radite onako kako vam zakon, propisi i vaša struka nalažu? Da li mi kao zakonodavni predstavnici vršimo pritisak na vas raznim bez dokaza optužbama? Ima li naše krivice u vašem djelovanju? Ko su politički predstavnici koje kolege pominju i da li ste vi zaista nekog, i da li vi zaista nekog štitite kada ste moćniji od svih? Da li zaista prikrivate zločine, a ja lično smatram da to ne radite, i ako to radite ko vas sabotira u rasvjetljavanju pomenutih slučajeva? Jer bez obzira o kome se radi smatram da nijedan zločin ne smije biti zataškan, isto tako smatram da vi niste neodgovorni ljudi, niti ljudi bez kredibiliteta, niti ljudi kojim nedostaje novca da biste se tako ponašali. Takođe želim reći, ja nisam nikada bila u poziciji niti da budem svjedok, ni optužena, ni ovo, ni ono, nemam dodira sa vama i poštujem vas, iz mog nekog ugla vlast treba onako da se dijeli kako je definisano, na izvršnu, zakonodavnu i sudsku i svi mi treba da radimo svoj posao onako kako je to definisano. I ja ću reći kad je u pitanju izlaganje gospođe Tadić, znači apsolutno nisam ulazila u to kako ste Vi radili, šta radite i tome slično, Vi kao lično, kao Gordana Tadić, ali reći ću Vam da sam jako oduševljena Vašim nastupom, jer ja smatram da se svi mi trebamo ponašati na način da imamo hrabrosti da stojimo iza svojih djela i postupaka, a ne da ovdje u ovom Parlamentu kad Vas nema nazivamo Vas svakakvim, pogrdnim imenima i na znam čim, sve kakvim kvalifikacijam kad se pojavite svi smo manji od makovog zrna i samo ovdje vrtimo neke priče bez ikakvih argumenata. Hvala.