Govor

Dobro, jeste ozbiljna tema, ali je van okvira dnevnog reda. Gospodin Mektić se javio, ali nemate pravo više na ispravku krivog navoda, jer ste već iskoristili to poslovničko pravo. Riječ ima gospođica Sanja Vulić.