Govor

Hvala gospodine Mektiću, govorili ste dva i po minuta više nego što Poslovnik predviđa i molim ostale učesnike u raspravi da se pridržavaju toga. Ispravka krivog navoda, gospodin Nenad Stevandić.