Govor

Nije, nije. Idemo, Branislav, jedinstvena je rasprava, Branislav Borenović, diskusija. Izvolite.