Govor

Hvala. Idemo dalje, javio se Zukan Helez, to je treća isprvka krivog navoda, ne može.