Govor

Hvala predsjedavajući. Ja sam rekao da je ovo država građana i naroda i da treba voditi računa kad su u pitanju imenovanja, predlažemo VSTV-u da vodi računa o zastupljenosti konstitutivnih naroda. Naravno, može se proširiti i na druge pozicije. Kada je u pitanju Stranka demokratske akcije i pominjanje Vaše borbe za prava Pilava, Vi znate da je upravo rahmetli predsjednik Alija Izetbegović pred Ustavnim sudom dobio presudu da su konstitutivni narodi u entitetu Republika Srpska i Bošnjaci i Srbi i Hrvati, i u Federaciji BiH također Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Prema tome, naša politika je konzistentna, principijelna i mi nikada nećemo tražiti da se na uštrb kvaliteta imenuje neki Bošnjak, ali tražimo da se vodi računa o zastupljenosti konstitutivnih naroda, prije svega na čelnim pozicijama, svugdje pa i u pravosuđu. Hvala.