Govor

Hvala predsjedavajući. Ovo što je gospodin Osmanović rekao bi možda moglo biti tačno da nije ciljano i eksplicitno naveo tri pravosudne pozicije, a svi znamo da u Bosni i Hercegovini imamo tri konstitutivna naroda...