Govor

Hvala predsjedavajući. Pošto je kolega Kojović djelimično se dotakao prijedloga zaključka Kluba poslanika Stranke demokratske akcije javnosti radi želim samo da pojasnim, mi smo predložili da se skreće pažnja članovima VSTV-a da prilikom popunjavanja rukovodećih pozicija i to konkretno predsjednika Suda BiH, glavnog tužioca Tužilaštva BiH i predsjedavajućeg VSTV- a vode računa o nacionalnoj strukturi, konkretnije zastupljenosti konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo je država građana i naroda i uvijek se vodilo računa o nacionalnom balansu, naravno, nikad na štetu sposobnosti. Hvala.