Govor

Uvaženi zastupnik Osmanović, ispravka krivog navoda.