Govor

Hvala predsjedavajući. Pozdravljam sve poslanike, sve članove Vijeća ministara i naravno uvažene predstavnike pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem što su došli na današnju sjednicu i ja sam podržala ovaj zaključak da raspravljamo o stanju u pravosuđu, nije moj prijedlog, ali sam podržala prvenstveno zbog Izvještaja eksperata koji je podnesen 05. decembra u Briselu i koji je označio probleme u uspostavi vladavine prava u BiH. Ta uspostava vladavine prava se ne tiče samo vas, tiče se i ovog Parlamenta i naših obaveza koje moramo da izvršimo i na koje nas obavezuju presude Evropskog suda za ljudska prava. Mi moramo uraditi dosta posla, ali i naravno dosta posla treba da se uradi i u segmentu pravosuđa. I analizirajući ono što je u medijima bilo napisano o ovoj tematskoj sjednici, zapitala sam se da li mi kao parlamentarci imamo pravo da raspravljamo o pravosuđu ako pođemo od principa trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, da li nam zakon daje mogućnost da mi raspravljamo o pravosuđu. Pa naravno da nam daje, zakonodavna vlast je vlast koju biraju građani i ona imenuje izvršnu vlast koja je takođe neovisna, a sudska vlast je vlast koja imenuje samu sebe, ali ovaj Parlament donosi zakone kojima regulira sudsku vlast. Ovaj Parlament je donio Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, donio je Zakon o Sudu BiH, donio je Zakon o Tužilaštvu BiH, donio je procesne zakone u oblasti krivičnog, parničnog pravosuđa i naravno da treba da raspravlja o slabostima u sistemu pravosuđa onako kako je to prikazano u Pribeovom izvještaju. Ja ne smatram to pozivanje na neku odgovornos, ja to smatram kao razmjenu mišljenja, da mi razmjenimo mišljenja i da probamo unaprijediti pravosudni sistem. Ovo zbog toga što sam i šef Delegacije u Vijeću Evrope i sad na januarskom zasjedanju Vijeće Evrope koje čini parlamenti 47 država članica Vijeća Evrope je raspravljalo o pravosuđu u Poljskoj. Poljska je članica Evropske unije i članica Vijeća Evrope i u Parlamentu u Strazburu se raspravlja o pravosuđu u Republici Poljskoj. Tako da mislim da je bolje da ovdje raspravimo o pravosuđu prvo, jer nam se sutra može desiti na osnovu Pribeovog izvještaja da u Vijeću Evrope moramo braniti zašto neke stvari nismo popravili u pravosuđu, a mogli smo svi zajedno. I onda se, ovaj, postavila sam sebi drugo pitanje – da li smo kompetentni? Jer su neki samozvani politički analitičari, koji su se javljali u medijima, rekli pa Parlament nije kompetentan da raspravlja o pravosuđu. Prvo ne znam ko daje status nekome političkog analitičara, ima li škola za to, ja ne znam. Pa oni kažu – mi nismo kompetentni. Pa sam onda analizirala i to da li smo stvarno kompetentni, pa ovdje sjede profesori na pravnim fakultetima, ovdje sjede magistri pravnih nauka, ovdje sjede doktori pravnih nauka, profesori prava, ovdje sjedi ministar pravde ispred Vijeća ministara, sjede stručni ljudi koji nam mogu pomoć da zajednički kreiramo neka zakonska rješenja, da popravimo stanje u pravosuđu. I zato mislim da je ova rasprava korisna i sve ovo što su moje kolege rekla mislim da je jako korisno. Ali ne razumijem prvotnu diskreditaciju od strane glavne tužiteljice mene kao članice Ustavnopravne komisije, stvarno ne razumijem. Da biste vi drugi znali o čemu se radi ja sam predsjednik Ustavnopravne komisije ovog Doma, izabrana sam na neposrednim izborima i Ustavnopravna komisija je jedna od najvažnijih komisija ovog Doma i tužiteljica je rekla da oni koji nisu prošli reformu su članovi Ustavnopravne komisije i odlučuju o Izvještaju Tužilaštva. Da ne bi bilo zabune ja sam na Ustavnopravnoj komisiji glasala za Izvještaj Tužilaštva, jer podržavam rad Tužilaštva BiH i mislim da ljudi dobro rade. Generalno mislim da na nižim nivoima je slabo procesuiranje korupcije, od 377 tužilaca u BiH, koliko ih ima na svim nivoima, u 2018. smo imali samo 216 slučajeva gdje je korupcija završila podignutom optužnicom. Znači, prijava za korupciju završila podignutom optužnicom i to je manje od jednog predmeta po tužiocu i mislim da je nedovoljno, ako smo korumpirana država, a percepcija je da jesmo. Druga stvar zašto mislim, zašto nisam prošla reformu. Reformu nisam prošla kao tužiteljica, ali sam kasnije pred istim Visokim i sudskim vijećem 2005. godine izabrana kao najbolji kandidat za glavnog disciplinskog tužioca, prvog disciplinskog tužioca u BiH i onda me je to isto Visoko sudsko i tužilačko vijeće, Sekretarijat su me pozvali gore u prostorije u Kraljice Jelene i rekli mi da potpišem izjavu da odustajem od svoje kandidature, da je to bolje za mene, jer sam nekad bila član političke partije. U to vrijeme nisam bila, ni kad je bila reforma pravosuđa, ja sam izašla puno prije iz SDA da to ne bi bila smetnja obavljanju mog posla, jer sam voljela tužilački posao i jako cijenim i sad taj posao, i oni su me pozvali da potpišem izjavu i to sam potpisala 2005. Kasnije konkurišem za sudiju Ustavnog suda Federacije i prolazim svu proceduru Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i ne znam zašto vam je trabala moja diskreditacija. Ja cijenim Vaš posao, ali to mi izgleda isto kao u sudnici, kad hoćete da diskreditirate sudskog vještaka ili nekog svjedoka, vi mu udarite po najslabijem, ono što njega najviše boli. A pitala bih Vas, bila sam student, jedan od najboljih studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu, rodila sam se u ovom gradu, završila sa 22 godine Pravni fakultet i bila sam sigurno dobar tužilac, bila sam kandidat za državnog tužioca, samo moje prethodno članstvo u SDA je dovelo do toga da me neko proglasi nepodobnom za izbor u zvanje, ponovno zvanje tužioca. I znate šta je u tom postupku bilo, nemate pravo žalbe, jel' Vi kao pravnik mislite da je to u redu? Mi smo 2002. godine ušli u Vijeće Evrope, Evropska konvencija o ljudskim pravima garantira svima da imaju pravo da na pravni lijek, ja nisam imala pravo na pravni lijek. I sada sjedim ovdje i časno obavljam ovaj posao i mislim da je u interesu građana ove zemlje da Vi sve, gospođo tužiteljice, procesuirate za koje mislite da su kriminalci, da su lopovi, da su korumpirani, da spriječite da se u ovoj zemlji ne rade nezakonite aktivnosti. Ja Vas u tome podržavam ako ćete Vi taj posao raditi iz svoje kancelarije, a ne sa ove govornice i bez prisustva kamera i bez oslobađajućih presuda. Imali smo puno hapšenja sa kamerama, a kasnije smo imali oslobađajuće presude i isplaćene odštete ljudima koji su neopravdano proveli u pritvoru i neopravdano bili optuženi, a kasnije pravosnažno oslobođeni. Iz Vašeg izvještaja proizilazi da je kvalitet optužnica odličan, kvalitet Vaših optužnica, gledala sam i svih, na svim nivoima je negdje 97%, znači da nema oslobađajućih i odbijajućih presuda puno. Vi me kao pravnici razumijete, nema presuda gdje se ljudi oslobađaju od optužbe i nema presuda gdje se optužba odbija, znači u 97% slučajeva Vi imate pravosnažnu, osuđujuću presudu i to je super, super. Ali molim Vas, procesuirajte sve da, nismo svi jednaki, procesuirajte sve one za koje postoji osnov sumnje da su počinili bilo kakvo krivično djelo, od ubistva do visoke korupcije za koju Vi kažete. Ali niste Vi tu samo, tu su naravno svih ovih 377 tužilaca u BiH. Hvala.