Govor

Uvaženi predsjedavajući, poštovane kolege, dragi gosti. Kao što je rekao predsjedavajući, ovdje se vodi rasprava o VSTV-u i mislim da tu ima dovoljno tema o kojima bi trebali raspravljati, a da ne bi skretali s teme sa nekim neprimjerenim komentarima. VSTV je prije svega odgovorno za izbor sudija i tužilaca i tu u praktičnom smislu i prestaje njihova nadležnost. Ja nemam namjeru da njih, naravno, amnestiram odgovornosti, ali praktično se to tako i događa. Naravno, da o izboru kandidata za sudske i tužilačke funkcije se može mnogo toga reći i tu bi bilo pitanje, naravno, za gospodina Tegeltiju – po kojim kriterijumima se primaju ljudi na funkcije u pravosuđu i zašto služi testiranje ukoliko se događa, a ja lično poznajem kandidata koji je na četiri testiranja VSTV-a, koja su vrlo teška i zahtjevna, čak kaže da je to u rangu pravosudnog ispita, taj kandidat tri puta bio prvoplasiran, jednom je bio drugoplasiran i nije primljen, a primljeni su kandidati sa sedmog, desetog i dvanaestog mjesta? Znači, zašto testiranje ako će se primiti nekog ko je tek dvanaesto plasirani i tako? Međutim, ima tu još mnogo ozbiljnijih stvari, a o kojima bi građani trebali da znaju. Građani imaju pravo da znaju da u našem pravosudnom sistemu postoji ured koji se bavi sankcionisanjem lošeg rada tužitelja i taj ured se zove Ured disciplinskog tužitelja, UDT skraćeno, svoje izvještaje podnosi predsjedniku VSTV-a, gospodinu Tegeltiji. Ja kao državni zastupnik želim sada otvoreno pred građanima i, naravno, kolegama da pitam – kakve to izvještaje UDT podnosi gospodinu Tegeltiji? Drugo pitanje – kakvi su to zapravo brojevi i kakva je to statistika, odnosno kako je te izvještaje ocjenjivao VSTV na čelu sa gospodinom Tegeltijom? Treće pitanje – koliko je tužilaca iz svih silnih tužilaštava u našoj državi sankcionisano u određenim periodima? Četvrto – koliko je to procentualno tužilaca sankcionisano u odnosu na ukupan broj tužilaca koliko je njih, koliko je procenutalno sankcionisano? Peto – koliko je procenutalno tužilaca na određen način sankcionisao u odnosu na broj pristiglih prijava na rad pojedinih tužilaca? Šesto pitanje – koliko su pojedini tužioci Tužilaštva potrošili novaca, ovo je jako bitno jer o ovome još niko nije nijednu riječ spomenuo, novaca poreskih obveznika na postupke koji su završili neosnovanim pritvorima i oslobađajućim presudama? Sedmo pitanje – da li i kako negativni podaci o oštetama koje proizvode neodgovorni tužioci i tužilaštva utiču na postojeći sistem ocjenjivanja i da li je taj sistem ocjenjivanja potrebno mijenati? Ja sam čuo da je u bivšoj Jugoslaviji bio jako efikasan sistem ocjenjivanja i da li ima nešto tako danas kod nas na snazi? Sve su ovo, dakle, pitanja na koja javnost očekuje odgovore, s obzirom da je sve više natpisa i komentara u javnosti o tome kako i koliko su pojedini neuspješni postupci proizveli štete po budžet, odnosno kako su određena lica neosnovano progonjena nakon čega su naplatili štetu iz budžeta, odnosno, da budem precizniji, takve nastale štete odnosno troškove platili su građani ove zemlje, odnosno svi mi kao poreski obveznici? Niko nema pravo da se bahato ponaša prema novcima poreskih obveznika u BiH, pa tako ni tužioci, te stoga od nadležnih očekujem odgovor na ova pitanja. Mi smo svjedoci svi da je javnost sve više ogorčena na pravosuđe u BiH, a posebno na tužilaštva. Stoga ova diskusija i pitanja i jesu najviše usmjerena na tužioce i tužilaštva, jer ipak, mora se priznati da sudovi su pozitivnija tačka u okviru našeg pravosudnog sistema. Ja sam i sam bio žrtva pokušaja montiranog pravosudnog progona, ali neću o tome govoriti, neka drugi o tome govore. Ja ću danas spomenuti i nedavni slučaj u Tuzli kada su dva policajca MUP-a Tuzlanskog kantona privedena od strane Federalne uprave policije, a po naredbi Kantonalnog tužilaštva samo zato što su se usudili raditi svoj posao. Da budem konkretniji, priveli su supruga zamjenice kantonalnog tužioca, jer su procjenili u datom trenutku da postoji osnov za privođenje. Nakon toga, odnosno nakon tri dana i pokušaj iznuđivanja željenog iskaza od drugog kolege, dešava se privođenje ova dva policajca koji su pokušali samo da rade svoj posao. Javnost je bila ogorčena ponašanjem i Detašmana Federalne uprave policije u Tuzli, kao i ponašanjem Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Javnost ima jasna i konkretna pitanja za ovaj slučaj, a to je sljedeće – kako i na koji način je opravdano privođenje pripadnika MUP- a Tuzlanskog kantona i koji su to materijalni dokazi? Zašto su tavke radnje poduzimane od strane Kantonalnog tužilaštva i zašto nije izuzeto ovo Tužilaštvo, obzirom da se radi o suprugu jedne od rukovodilaca ovog Tužilaštva? Zašto je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli izlazilo u javnost sa ostrašćenim i predodređenim javnim saopštenjima u kojima su komentarisali detalje iz istrage obzirom da je opšte poznato da je istraga tajna? Podsjetiću samo jedan detalj iz saopštenja Kantonalnog tužilaštva u kojem se nedvosmisleno kaže – da Tužilaštvo očekuje izvještaj o počinjenom djelu od strane Federalne uprave policije pri čemu se prejudicira kakav će to izvještaj biti ili da budem banalan FUP-u se javno određuje kakav izvještaj mora dostaviti. Po kojem zakonskom osnovu je kopano po privatnim podacima policajaca koji su samo radili svoj posao, obzirom da je takođe poznato da su javno od strane Tužilaštva iznošeni njihovi lični podaci sa njihovih facebook profila o ranijim događajima i koji datiraju još od prije jedne decenije i koji nemaju nikakve veze sa njihovim postupanjem prema suprugu rukovodica Kantonalnog tužilaštva? Pošto je Sud u Tuzli već donio odluku kojom se uvažava žalba odbrane policajaca i gdje je utvrđeno da nema osnovane sumnje da se ovaj policajac nezakonito hapsi javno pitam – ko će odgovarati za ovakvo postupanje Kantonalnog tužilaštva i ko će biti odgovoran kada sutra i ovaj policajac tuži državu za nezakonito privođenje i pritvaranje, narušavanje ugleda i duševnu bol? Da li se iko u ovoj državi želi baviti ovim veoma važnim pitanjima, odnosno raskalašnim rasipanjem novca poreskih obveznika od strane neodgovornih o ostrašćenih tužilaca? Ja bih za kraj ovoga obraćanja ponovo pitao Ured disciplinskog tužioca kada će se napokon početi sa disciplinskim progonom tužilaca koji rasipaju narodne pare u očito naručenim i ostrašćenim procesima? Napominjem da UDT ne služi samo da reaguje nakon hapšenja sudija i tužilaca u krivičnim postupcima. UDT ima jasnu nadležnost da postupa u disciplinskim stvarima koje su odvojene od krivičnih postupaka i to trebaju imati na umu, jer nekako se u javnosti stiče utisak da UDT reaguje samo nakon krivičnih postupaka ili možda javnost nije dovoljno informisana o takvim postupcima. Kako god, želimo vidjeti transparentniji i konkretniji pristup UDT-a prema neodgovornim sudijama i tužiocima u disciplinskom smislu. I sam sam nekoliko puta bio u prilici da vidim kako pojedine sudije i tužioci ostrašćeno komentarišu politička dešavanja i političke osobe, stoga me interesuje – da li je UDT bilo kada kaznio takve sudije i tužioce za neprimjereno ponašanje na javnim servisima, javnim mrežama? Imali smo, također, i javno obznanjenje prijetnje tužilaca, pa čak i glavnih tužilaca, prema osobama koje su progonila tužilaštva kojima oni rukovode. Da li je UDT ikada kaznio takvo ponašanje tužilaca u kojima, po mojoj slobodnoj procjeni, ima čak i elemenata krivične odgovornosti? Ima .../govornik se upozorava na vrijeme/... ... baš mi je drago što je sada zazvonilo, sad ću dobiti više na važnosti, ima primjera da se tužioci direktno miješaju u političke procese i to da prijete hapšenjem pojedinaca ukoliko se kandiduju na neke funkcije. I još gore, ima primjera kada se iz Tužilaštva šalju poruke ko i s kim smije sklapati koalicione ugovore. Također, za kraj .../govornik se upozorava na vrijeme/... želim javnost upoznati da će uskoro i biti konkurs za izbor glavnog disciplinskog tužioca pri VSTV-u i želim skrenuti pažnju javnosti i svih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija da posebnu pažnju usmjere na ovaj postupak izbora i kriterijume koje će uzeti u obzir prilikom tog izbora. I naravno, ukoliko je potreban veći broj uposlenih da radi u Uredu disciplinskog tužioca, neka se to omogući, ima dovoljno sredstava. Hvala.