Govor

Slažem se, ali ponavljam ponovo, iz replike u repliku upadamo u novi problem. To što ste Vi sada rekli je za sve one koji imaju vjerske osjećaje skrnavljenje, za mene osobno je to skrnavljenje, da je čovjek Bog. Dakle, vidite kako možemo drugačije, na različite načine tumačiti ono što se kaže. Svakog moramo poštovati i političke i vjerske i ljudske osjećaje. Idemo dalje, ne može treća je replika gospodina Heleza. Idemo na diskusiju, Enver Bijedić.