Govor

Ja sam to uradio pet puta, Vi samo dva. Dakle, ponavljam ponovo. Sanja Vulić, povreda Poslovnika.