Govor

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ovaj put reklamiram član 79. tačku 5) stav a) vrijeđanje poslanika i ostalih prisutnih. Znači, zaista svako može sebi da dopusti da govori necivilizovane riječi, da predstavlja svoju nekulturu, ali ipak bi to trebao da radi u prostoru koji nije javni, gdje nisu njegove kolege. Trule banane i tako nešto, to Vam nije za Parlamenta, nego ua možda kafane. Ja ću moliti predsjedavajućeg, još jednom, ja se vrlo oštro na mnoge stvari referišem, nikada mi nije palo na pamet da nekoga uvrijedim i da mu kažem takve stvari koje Vi gospodine Helez govorite i nikad mi nije palo na pamet da tražim od tužioca da uhapsi moje političke protivnike ili da koristim ovu govornicu da bih nekoga ponizio i uvrijedio. U svakom slučaju, ako se Vi predsjedavajući složite da to tako treba, nije nikakav problem, ali onda to nije Parlament, onda je to kafana. Ako hoćete da uništite dignitet ovoga Parlamenta, onda krenite u vrijeđanje, napravite ovdje harangu na pravosuđe, posvađajmo se sa tužiocima i sudijama i napravimo kompletan haos. Ili ćemo raspravljati kako Bog zapovjeda, iznositi predloge, reći šta ne valja, pa ćemo na kraju rasprave glasanjem doći do nekog rezultata. Ponavljam još jednom, oba puta sam reklamirao članove Poslovnika koji su decidno tačni.