Govor

Dobro, vratimo se na sami dnevni red. Novaković-Bursać, povreda Poslovnika.