Govor

Ja bih reklamirao povredu Poslovnika, član 77. – poslanik ili drugi učesnik u raspravi može govoriti samo o pitanju koja se razmatra u skladu sa utvrđenim dnevnim redom. Ne vidim ja da je na dnevnom redu bio predlog za hapšenje gospodina Dodika. Ja znam da je to Vama ili nekom drugom na stalnom dnevnom redu, ali na ovoj Skupštini nije i ako hoćete da skrenete raspravu u tom pravcu, onda ćemo ući u neka ekstremistička prepucavanja i nemojte to da radite, to jeste povreda Poslovnika. Samo u Sjevernoj Koreji će se naručivati od jednog političara tužiocu da uhapsi drugog političara, e ovo još uvijek nije Sjeverna Koreja i nemojte nam praviti ovdje Sjevernu Koreju i nemojte da sjednica Skupštine bude, kolega Kojović je to nešto spominjao na Kolegijumu, cipelarenje, kako se zove ili bojni poklič na Tužilaštvo, nego da objektivno raspravljamo o onome što je problem i nemojte da skrećemo s dnevnog reda, predsjedavajući, molim Vas, član 77.