Govor

Gospođo Ursać, jer ako sam ja Elez i ti si Ursać, ili Ovaković, ovako, Ovaković, dobro. Gledajte, Vi ako branite lik i dijelo svoga predsjednika, ja se malo sjećam kad se to radilo u onim vremenima kad sam štafetu predavao, nosio kapu i petokraku i morali smo, i ja sam poštovao tog čovjeka i moja porodica je, ali je on dobro radio, i bio dobar svim narodima. To što Vi morate braniti svog predsjednika, to je Vaš problem. Gdje ste u pravu, a zaboravio sam reći, hvala Vam, isto tako Vas pozivam, bilo koji bošnjački političar koji naruši državni integritet, a ima ih, uhapsite ga, imate podršku običnog poštenog svijeta vjerujte mi, imate podršku i većine poslanika ovdje, a Vi što, ovaj, dobro Lovrinovića nema, je li, a Vi što morate braniti, ja kad Vama treba, ja ću i prešutiti ako je zato da ponovo budete na listi i da prođete. Vi ste meni jako dragi zastupnice i nikakav problem da ja više ne pominjem ako je Vama neki minus to. Hvala vam.