Govor

Gospodine predsjedavajući, povreda Poslovnika Vama. Zato, konkretno član, Vi kršite Poslovnik, član 79. sav (2) koji kaže – da predsjedavajući Doma može upozoriti poslanika koji svojim ponašanjem ili govorom za vrijeme sjednice Doma ne poštuje red i odredbe itd. Reagujem na izlaganje gospodina Eleza koji krajnje neprimjereno, obraćajući se predstavnicima pravosudnih organa najviših ovdje, na vrlo ružan način implicira potrebu hapšenja srpskog člana Predsjedništva, hapšenja legalno, legitimno izabranog predstavnika jednog naroda u najvišem, hajde da kažem, izvršnom organu ove države. Gospodine Zukane Elez, ja kad sam u svojoj diskusiji, očekivala sam, pardon, ovakav tok, ako nemate petlju da pozovete na hapšenje nekog ko izjavi ovo kad kaže da nešto čini bez ikakvog izričitog ili implicitnog priznavanja nadležnosti Ustavnog suda u odnosu na odluke visokog predstavnika, nemojte molim Vas da imate hrabrost onda, licemjereno je da imate petlju da pozivate da se hapsi član, srpski član Predsjedništva, kao što reče kolegica, osoba koja je dobila na izborima legitimnim najveći broj glasova otkad je izbora u ovoj državi. Drugo, još nešto da Vam kažem vezano za to, pošto očekujem da ćete reagovati. Kompletna reakcija, koja je uslijedila i na koju se Vi pozivate, je uslijedila zbog derogiranja ustavnog okvira i zbog onoga što Ustavni sud radi, a koje predsjednici drugih partija, koje isto tako nemate hrabrosti da pomenete, nazivaju eksplicitno mehanizmom kojim se ovdje treba nešto da radi, mislim na Ustavni sud. Krajnje je nekorektno i molim Vas predsjedavajući u ime Kluba SNSD-a nastavi li se ovakva retorika, mi ćemo napustiti sjednicu.