Govor

Molim vas, član 77. Poslovnika – poštivanje dnevnog reda, na ovo sam upravo upozorio, počinjemo se polako odmicati od fokusne teme upravo zbog ovakvih replika, ubuduće ispravka krivog navoda neka bude vrlo precizna, kao i povreda Poslovnika neka bude vrlo precizna, ako do toga bude došlo. Fokusiramo se na dalje, na diskusije. Imamo povredu Poslovnika, uvaženi zastupnik Arnaut.