Govor

Hvala predsjedavajući. Moja replika odnosi se na diskusiju gospođe ili gospođice, čini mi se, Vulić. Za razliku od Vas, ja ne idem nigdje po instrukcije, ja mislim svojom glavom, a Vi ako znate gdje ja idem na instrukcije izvolite pa recite ovdje, a nemojte pitati, što pitate mene. I drugu stvar što ste rekli, da neko ulazi sa hiljadu glasova i sa konpezacije, pretpostavljam da ste mislili na mene, Vi ste ovdje kao bingom došli ovdje u ovu Parlamentarnu skupštinu .../govornik se upozorava na vrijeme/... Vaše kolege otišle u Savjet ministara, pa Vas je negdje pokupilo dole sa donjeg dijela liste, a ako hoćete na Izbornoj jedinici 2 – Banja Luka, ja sam dobio 28 hiljada ličnih glasova.