Govor

Hvala. Vidim da je Nikola zadovoljan uzorkom - je li u redu?