Govor

Na uzorku od 2,5 hiljade ljudi. I naravno kratka replika uvaženoj kolegici Vulić, ako ona ne vidi šta je problem što je Tegeltija prisustvovao stranačkom sastanku, onda je to još jedan dodatan problem, niti je Tegeltija predstavnik SNSD-a u VSTV-u, niti je predstavnik RS- a nego bi trebao da bude neovisni regulator. Hvala lijepo.