Govor

Hvala. Imamo još dvije ispravke, pa da idemo na diskusije, imamo još prijavljenih 12 zastupnika po 10 minuta, to je više od dva sata uz replike itd. tako da se fokusiramo ipak na diskusije. Uvaženi zastupnik Šemsudin Mehmedović, ispravka krivog navoda.