Govor

Samo rekla da, neću se dalje upuštati u ovo, ovaj, svjesni smo mi svi i šta je bila tema sastanka i u kom svojstvu su ljudi pozvani ... u kom svojstvu je bio onaj ko ih je pozvao, ali bih samo rekla vezano za istraživanja, ja zaista nisam željela da oduzimam ovom Parlamentu vrijeme, ali ću sigurno gospodinu Lovrinoviću ustupiti nekoliko relevantnih istraživanja koja govore da je percepcija građana o korupciji kada je pravosuđe u pitanju nesumnjiva.