Govor

Hvala. Naravno, ne osporavajući pravo uvaženim zastupnicima na replike koje imaju po Poslovniku, na početku smo se dogovorili da se ipak fokusiramo na diskusije. Evo imamo još dvije ispravke krivog navoda, ali evo da na neki način ovo izbjegavamo, jer imamo još puno prijavljenih diskutanata. Sanja Vulić, ispravka krivog navoda.