Govor

Uvaženi predsjedavajući ispravka navoda je nekoliko, prije svega ću da se referišem na navode gospođe Marinković-Lepić koji se tiču sastanka koji je srpski član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH kao dvojica najviših trenutno izabranih predstavnika ispred Republike Srpske na nivo zajedničkih organa održao također sa različitim predstavnicima, koji vrše različite nivoe vlasti na nivou BiH, a na koje su delegirani u ime Republike Srpske. Gospođo Marinković-Lepić, ukoliko, mislim da nije potrebno Vama da objašnjavam, jako dobro Vam je poznato kako izgleda trenutna ustavna struktura i kako se delegiraju, kako se biraju određeni ljudi na određene pozicije, po kojim principima. Referišem se na to da niste bili na tom sastanku, ne znate šta se tamo pričalo, a ako već hoćete da znate pričalo se o vrlo ozbiljnoj stvari koja se tiče pravnog i pravosudnog i državnog sistema nakaradnog, ako hoćete i eksplicitno, proistekao zbog političkih odluka Ustavnog suda, o kojima nisam stigla ništa da kažem zato što je ograničeno vrijeme. Prema tome molim Vas, evo ako niste bili, a znam pouzdano da niste bili, ne znam s kojim kapacitetom komentarišete ono što se tamo dešavalo. Ne sporim Vam pravo, ali definitivno tamo niste bili. Također govorite da su određene političke partije, evo konkretno to je SNSD izašao sa javnim stavom, kao što inače izlazimo sa javnim i jasnim stavovima o tome, da nećemo podržati onaj nakaradni Zakon o prestanku mandata trenutnim članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta iz više razloga. Prvo što je Zakon nakaradan i svi vi koji ste glasali za njega ste vrlo dobor svjesni na šta on liči, pravno gledano. Drugo što je bitnije .../govornik se upozorava na vrijeme/... ne rješava nikakve probleme i tiče se čistog politikanstva i rješavanja, pokušaja zamagljivanja i rješavanja problema od strane od kojih se on ne može da riješi..../govornik se upozorava na vrijeme/.