Govor

... samo rekla, da kažem, htjela da kažem još da će nakon, da će u toku sjednice naš klub i ponuditi određene zaključke kako, dakle, ovo ne bi bila samo prazna priča.