Govor

Hvala. Uvažena zastupnica Nada Mladina, izvolite diskusija.