Govor

I naravno, evo završavam, mislim da inovirana strategija za procesuiranje ratnih zločina nikad nije usvojena na Vijeću ministara, a ona živi u stvarnosti, kako, na osnovu čega itd. Dalje, Izvještaj Pribea samo svi pročitali i neću o njemu govoriti, nego čini mi se da njegove preporuke daju dobar osnov za novu izmjenu i dopunu zakona i o VSTV-u i naravno i u oblsti pravosuđa. Hvala lijepo.