Govor

Evo, samo prijedlog zaključka: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo pravde BiH i Vijeće ministara BiH da na osnovu analize Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH, tzv. Pribeovog izvještaja, izrade i dostave Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na usvajanje akcijski plan otklanjanja nedostataka u oblasti vladavine prava, provođenja preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH od 05.12.2019. godine. Hvala.