Govor

Hvala najljepša. Dozvolite mi samo jedan minut da, da stvari malo razjasnimo, jer čini mi se da možda se nismo od početka dobro razumjeli. Vaša najveća primjedba, svih zastupnika kada smo raspravljali o Izvještaju VSTV-a za 2017. i 2018. godinu je bilo neprisustvo predstavnika VSTV-a i predstavnika, i predsjednika VSTV-a, danas imate prisutnog predsjednika VSTV-a i predstavnike VSTV-a, imate priliku da kažete svoje komentare, sugestije, prijedloge, kritike, čuli ste od predsjednika uvodno izlaganje i imaćete priliku i mogućnost da čujete i njegovo, odgovore na vaša eventualne kritike, primjedbe i sugestije. S druge strane na redovnoj sjednici su bila, bili izvještaji Tužiteljstva BiH za 2017. i 2018. glavna tužiteljica nije bila prisutna, opravdala se jer je bila službeno odsutna i onda je ovaj Predstavnički dom, odnosno Prošireni kolegij sastavljen od predsjednika svih klubova odlučio da objedini sve tačke stanja u pravosuđu i da to bude ova tematska sjednica. Dakle, sada imate zadovoljen prvi i osnovni uvjet koji je bio najveći problem ili vaša najveća primjedba, imate prisutnog predsjednika VSTV-a sa članovima, imate prisutnu glavnu tužiteljicu, imate prisutnog predsjednika Suda BiH i ja vas molim da ovu diskusiju i raspravu obavimo u marginama Etičkog kodeksa, Poslovnika, unutar jedne zahtjevane kulture dijaloga i ja sam sasvim siguran da će i predstavnici VSTV-a, Tužilaštva i Suda se sa dužnim poštovanjem odnositi prema zastupnicima u Predstavničkom domu koji su izabrani od strane građana, ali i da će zastupnici poštovati Etički kodeks, dakle da će biti krajnje korektni, pogotov prilikom spominjanja pojedinačnih slučajeva ili pojedinačnih imena. Dakle, rasprave moraju biti utemeljene, argumentirane, unutar zahtjevanih margina Etičkog kodeksa i kulture dijaloga i u tom smislu ja vas molim i ne smatram potrebnim da ovo ponavljam i nadam se da neću biti u situaciji da moram bilo koga da upozoravam ili da koristim član 79. našeg Poslovnika, koji govori o održavanju mira unutar rada Predstavničkog doma. Dakle, poštujmo jedni druge, zadovoljeni su uvjeti koje ste tražili, imate prisutne predstavnike pravosudnih institucija, kažite stručno, argumentirano, na razini kulture dijaloga ono što želite. Uvaženi zastupnik Ermić, diskusija.