Govor

Dobro, hvala Vam. Uvažena zastupnica Novaković-Bursać, diskusija. Izvolite.