Govor

I nema skakanja sa stolice, nema upadanja u riječ i nema prekidanja ...