Govor

Hvala najljepša. Dakle, molim vas da se držimo zaista dnevnog reda i da naše diskusije budu u skladu sa političkom, evo da kažem, dijalogom i kulturom prilikom odnosa ili spominjanja pojedinih imena, predstavnika pravosudnih institucija. Uvaženi zastupnik Mektić, povreda Poslovnika. Izvolite.